AG8-Welcome_Page928
社會責任
SOCIAL RESPONSIBILITY
AG8集團立誌成為有社會責任感、有濟世情懷的優秀企業公民。


融社會公信力於實際行動中。


以感恩之心回報社會。                                                                                    


致力於扶貧濟困、獎教助學等多種社會公益慈善事業。                                                   


以慈善之舉,點亮人性的光輝。